TÉRKÉP FÓRUM APRÓHIRDETÉS CÉGTÁR
KEZDŐLAP   
Ják főoldala
Kistérségi Társulás


BEMUTATKOZÁS   
Köszöntő
Falutörténet
Látnivalók
Elhelyezkedés
Népesség
Mesteremberek
Sport
Civil szervezetek


E-ÜGYINTÉZÉS   
Adóügyek
Szociális ügyek
Útmutató


E-ÖNKORMÁNYZAT   
Alapadatok
Képviselő-testület
Meghívó, előterjesztés
Testületi ülés jegyzőkönyvei
Rendeletek
Határozatok
Önk. szerződések
Hivatal felépítése
Ügytípusok
Hatósági nyilvántartások


INTÉZMÉNYEK   
Óvoda
Iskola
Művelődési ház
Könyvtár
Orvosi rendelés
Egyéb


GAZDASÁG   
Helyi adó
Infrastruktúra
Beruházások
Vállalkozások
Pályázatok
Pénzintézetek
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg


Látnivalók


  1     2    3  


Jáki Helytörténeti Múzeum
9798 Ják, Szabadnép út

A Jáki Helytörténeti Múzeum kiállítása
A kiállítás 2001. szeptember 28-án nyílt meg Jákon, az ún. Apáti ház épületében. Az épület egyházi tulajdonban van, de helyreállítását az Országos Műemlékvédelmi Hivatal végeztette el, pályázati forrásokból.

A kiállítás épületének bemutatása Az épület már világi javadalmas, azaz már szerzetesi közösség nélküli apátság újkori címzetes apátjainak rezidenciája volt. A 18. század végén építették. Előtte a 13. században épült itt a Ják nemzetség lakótornya. Ennek feltárt alaprajza segítségével a most álló épület sarkán kőfal részlettel érzékeltetik az egykori lakótorony helyzetét. Ez jól látható, ha a bejárat felől közelítjük meg a múzeumot. Az épületen belül szintén nagyon ötletesen a padlózatba épített kövek mutatják az Árpádkori toronynak az elhelyezkedését. A fapadlózatba a ház legelső, 18.századi alaprajzát is beépítették, mégpedig eltérő mintázatú fapadlóval. Mindezek a megoldások szemléletesek, könnyen elképzelhetővé teszik az előző állapotokat.
A helyiségek falfestése az eredeti festés-maradványok alapján készült.

A kiállítás részletes bemutatása
A bejáraton belépve rögtön az első terembe jutunk. Itt két tabló tájékoztat a kiállítás készítőiről, és az Apáti ház építésének történetéről.
Ezen fotókat láthatunk a felújításról, egy szemléletes alaprajzot (különböző színekkel jelölve az egyes építési állomásokat) és a magyarázó szöveget.

A második teremben négy tabló látható és egy tárló, a falak mellett elhelyezve. Az első tablón a Ják-nemzetség története olvasható, családfával, a másodikon a nemzetség építkezései a 11-12. században Jákon. (Szt. Jakab kápolna, és az Apáti ház helyén álló lakótorony). A régészeti feltárás képeit és az alaprajzokat is láthatjuk. A tabló alatt elhelyezett tárlóban a régészeti leleteket találjuk: cserépdarabokat, érméket feliratokkal.
A harmadik tablón egy nagyon jó távlati rajz látható a templomdombról a 12. századból, segítségével elképzelhető a falu korabeli állapota. Mellette a lakótorony feltárásának képeit látjuk. A terem utolsó tablóján a nemzetség Pornó-Jákimonostori főágának birtokainak elhelyezkedését mutatják be korabeli térképek másolataival.

A harmadik teremben öt tabló látható, amelyek az apátsági templom építésének fázisait mutatják be, egy kivételével. Nagy erénye a tablóknak a sok fotó, amelyeken jól láthatók a freskómaradványok. Fontos annak az oklevélnek a másolata is, amelyik a templom felszenteléséről tudósít. Szép a legrégibb, középkori Madonna-szoborról készült kép is, amely jó példája a gótikus szobrászatnak (ez eredetiben a templomban látható).
A negyedik teremben hat tabló és egy tárló van. Itt található a padlóba ágyazva a lakótorony falának alapja, kőből kirakva. A tablókon az apátság 16-17. századi változásai és az apátság allódiumai láthatók. A legérdekesebb ezek közül a Folnai Ferenc apát által épített kapu, mely szinte kastéllyá változtatja a templomkert déli oldalát.
Az ötödik tablón a ház melletti hulladékgödrök és vermek leletei találhatók képen és eredetiben (kályhacsempék), régészeti rajzokkal. Az utolsó tablón az apátság 18. századi állapotát mutatják be (oltárok képei és a leghíresebb apát, Batthyány Ignác kazulája).

Az ötödik teremben négy tabló és két tárló van elhelyezve. Az anyag többségét a templom melletti temető régészeti feltárásának dokumentumai és leletei teszik ki. Fotókat láthatunk a kibontott sírokról, térképet a búcsújáró helyek megjelölésével, ahol a falu lakói jártak a sírokban talált érmék alapján. Az egyik tárlóban a sírokból előkerült párták, mentegombok és övcsatok találhatók.
A másik tárlóban búcsújárásokból származó érmék, olvasók, keresztek, amelyek szintén a sírok kincsei voltak. A terem utolsó tablóján a falu új, 18. századi temetőjének kápolnája, jelentősebb síremlékei láthatók fotókon.
Két apátot temettek el itt: Stégmüller Jánost, Wenckheim Frigyest. Egy kőfaragó is itt nyugszik, aki a templom nagy restaurálása közben zuhant le az állványokról: Olinger Károly.

A múzeum legnagyobb, központi helyisége az ebédlő. Legértékesebb darabja egy 18. századi porcelán kályha, a bútorokat úgy vásárolták vagy adományként kerültek ide. A falon két festmény reprodukciója: Batthyány Ignác és Wenckheim Frigyes apátok képei.

Az utolsó berendezett terem a falu történetét mutatja be. Több tabló és néhány tárló is található itt. Az első tabló Ják régészeti lelőhelyeit mutatja be térképeken. A második a régészeti leleteket összegzi, évszámokkal. A következőn a falu legrégibb épületeinek fotói láthatók.
Egy tablót szenteltek a rendezők a falu kastélyának, egyet pedig a jáki fazekasságnak. A kiállítást egykori és mai jákiak fotói zárják.
A kiállítás igényes és esztétikus. Érdemes mindazoknak megnézni, akik ellátogatnak Jákra, és érdeklődnek a falu múltja iránt.

Látogathatóság:
  1. Tel.: +36 94/356-014
  2. Tel.: +36 94/356-217
  3. Nyitva: nyári szezonban

Kérjük, további képekért keresse fel galériánkat!  1     2    3  


oldal nyomtatása
Nyomtatás
küldje el az oldalt emailben
Küldje el az oldalt emailben
TELEPÜLÉSEK   


HÍREK, FELHÍVÁSOK   
Aktuális
Archívum


AKTUÁLIS   
Programajánló
Újság


KERESŐ   

GASZTRONÓMIA   
Étterem
Cukrászda


SZÁLLÁS   
Magánszállás


GALÉRIA   
Képgaléria és képeslapküldés


VENDÉGKÖNYV   
Írás
Olvasás

 
Látogatók száma:  450958 Impresszum Oldaltérkép E-mail